Báo cáo tài chính Hiệp hội nghệ thuật đương đại 2019

Hội Nghệ thuật Đương đại là một tổ chức từ thiện đặt các tác phẩm nghệ thuật quan trọng trong các bộ sưu tập và không gian công cộng trên khắp Vương quốc Anh. Với sự hỗ trợ của các khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, chúng tôi gây quỹ để mua các tác phẩm chủ yếu bởi các nghệ sĩ trẻ và mới nổi mà chúng tôi dành cho các viện bảo tàng và phòng trưng bày công cộng, nơi họ được khán giả quốc gia yêu thích; chúng tôi môi giới các tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời của các nghệ sĩ quan trọng của thế kỷ 20 và 21 cho các bộ sưu tập công cộng thông qua mạng lưới khách hàng quen và nhà sưu tập tư nhân của chúng tôi; chúng tôi thiết lập mối quan hệ để ủy thác tác phẩm nghệ thuật và quảng bá nghệ thuật đương đại trong không gian công cộng; chúng tôi mở ra các chương trình của sự kiện giáo dục và tham gia. Từ năm 1910, chúng tôi đã quyên góp hàng ngàn tác phẩm cho các viện bảo tàng và phòng trưng bày công cộng – từ Bacon, Freud, Hepworth và Moore trong thời gian qua cho các nghệ sĩ có ảnh hưởng của thời đại chúng ta, như Lynette Yiadom-Boakye, Elizabeth Price và Phyllida Barlow – tìm kiếm tài năng, hỗ trợ giám tuyển, và khuyến khích hoạt động từ thiện và thu thập ở Anh.

Chi tiêu cho mua tác phẩm và phân phối nghệ thuật giảm từ £ 570,194 trong năm 2017/2018 xuống còn £ 563,103 trong năm 2018/2019.

Tổng thu nhập trong năm là £ 1.404,093, so với £ 1,417,687 trong năm 2017/2018. £ 1,090,953 không bị hạn chế và £ 31,140 bị hạn chế. Tổng chi tiêu trong năm là £ 1.352.373, so với £ 1.405.370 trong năm tài chính trước đó. £ 1,052,748 không bị hạn chế và £ 299,625 bị hạn chế.

Thặng dư tổng thể của năm là 51,720 bảng (2018: 12.317 bảng), với thặng dư là 38.205 bảng (2018: 36.317 bảng) trong các quỹ không giới hạn, như vậy thặng dư chênh lệch giữa thặng dư tổng thể và thặng dự quỹ không giới hạn là 13,515 bảng (2018: thâm hụt 24.000 bảng). Thâm hụt quỹ hạn chế là do nguồn vốn hạn chế nhận được trong những năm trước được sử dụng trong năm hiện tại và dẫn đến giảm số dư tiền mặt tương đương. Thặng dư quỹ không giới hạn thể hiện một bước tiến tích cực.

Kết quả cho thấy chúng tôi đang đạt được tiến bộ tốt trong việc tăng chi tiêu cho việc thu mua và phân phối nghệ thuật khi quản lý cơ sở chi phí một cách cẩn thận. Chúng tôi đã đạt được một khoản thặng dư, mặc dù chỉ tổ chức một sự kiện gây quỹ trong năm và các Ủy viên rất vui khi tổ chức từ thiện nhận được nhiều sự quan tâm.

Nguồn: contemporaryartsociety.org

Xem chi tiết báo cáo tài chính của contemporaryartsociety tại: https://drive.google.com/file/d/1TMZBTQyYO258mGJXRswaRYzNDBy3s9Im/view?usp=sharing

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter