Lunet Art sẽ bảo trợ cho tất cả các tác phẩm ký gửi và được thông qua Hội đồng giám tuyển Lunet Art để trưng bày tại phòng trưng bày và giới thiệu đến các nhà sưu tầm.

Lunet Art sẽ bảo trợ cho các tác giả trẻ, tài năng Việt Nam với mục đích tìm kiếm và đưa các tác phẩm giá trị nghệ thuật cao đi dự thi tại các cuộc thi nghệ thuật, triển lãm nghệ thuật tầm cỡ quốc tế.

Bên cạnh đó, chúng tôi tìm kiếm, liên kết, kết nối với các nhà đầu tư nghệ thuật trong và ngoài nước để tạo dựng “Quỹ bảo trợ nghệ thuật Trăng Sáng” nhằm tìm kiếm, hỗ trợ và tài trợ các tài năng nghệ thuật.

Hợp tác với các tác giả

Lunet Art mong muốn được hợp tác với tất cả các tác giả. Chúng tôi có các hình thức hợp tác sau:

  1. Bảo trợ tác giả

Một số tác giả sẽ được Lunet Art bảo trợ hoàn toàn cho tất cả tác phẩm.

  1. Bảo trợ trưng bày và giới thiệu có địa chỉ

Các phẩm được Hội đồng giám tuyển của Lunet Art thông qua đều được trưng bày tại Gallery và được giới thiệu trực tiếp đến các nhà sưu tầm có địa chỉ; các tác phẩm chưa được Hội đồng giám tuyển Lunet Art thông qua, sẽ được góp ý hoàn thiện và nâng cao giá trị nghệ thuật của tác phẩm để đạt đủ điều kiện giới thiệu ra công chúng.

  1. Bảo trợ phát triển tài năng

Lunet Art sẽ tìm kiếm các cuộc thi quốc tế, triển lãm quốc tế và làm hồ sơ, thủ tục cho các tác giả, tác phẩm do Hội đồng giám tuyển Lunet Art đánh giá là xuất sắc.

  1. Tìm nguồn tài trợ

Tìm kiếm nguồn tài chính của các nhà đầu tư nghệ thuật cho các tác giả được Lunet Art bảo trợ.

  1. Bảo hiểm tác phẩm

Chi trả bảo hiểm cho các tác phẩm (nếu quy định của các hãng bảo hiểm cho phép).

Hợp tác Chiến lược

Bảo trợ các tác phẩm đã qua Hội đồng giám tuyển Lunet Art. Các phẩm này được trưng bày tại Gallery và được giới thiệu trực tiếp đến các nhà sưu tầm có địa chỉ.

Hỗ trợ phát triển tài năng

Lunet Art sẽ tìm kiếm các cuộc thi quốc tế, triển lãm quốc tế và làm hồ sơ, thủ tục cho các tác giả, tác phẩm do Hội đồng giám tuyển Lunet Art đánh giá là xuất sắc.

Cộng tác theo từng tác phẩm riêng lẻ

Các tác phẩm do chính tác giả gửi đến Lunet Art đã qua Hội đồng giám tuyển Lunet Art sẽ được trưng bày tại Gallery trong thời gian nhất định và giới thiệu đến các nhà sưu tầm nghệ thuật.