KẾT THÚC TRIỂN LÃM VOL 5

Sau 20 ngày mở cửa, triển lãm Vol.5 “Sơn dầu, Tổng hợp – Biểu hiện và Trừu tượng” chính thức khép lại vào ngày 30/01/2023.

[THÔNG BÁO] LUNET ART GALERIE TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN 41 TÁC PHẨM NGHỆ THUẬT TRƯNG BÀY TẠI TRIỂN LÃM VOL05: “SƠN DẦU, TỔNG HỢP – BIỂU HIỆN & TRỪU TƯỢNG”

Lunet Art Galerie phối hợp với Công ty Đấu giá Hợp danh Thiên Bình sẽ tổ chức đấu giá qua hình thức trực tuyến 41 tác phẩm nghệ thuật. Tài sản đấu giá là các tác phẩm tranh do Họa sĩ Nguyễn Văn Chuyên và Nguyễn Thiện Đức sáng tác và là chủ sở hữu, đồng thời ủy quyền cho các đơn vị phụ thuộc của Công ty TNHH Nghệ thuật Ánh Trăng quản lý, sử dụng tác phẩm trưng bày Triển lãm Vol.5 “Sơn dầu Tổng hợp – Biểu hiện & Trừu tượng”.