ART TALK NO.3: GIÁ TRỊ NGHỆ THUẬT TRONG CÁC TÁC PHẨM ĐỒ HỌA HIỆN ĐẠI

Sau thành công của Art Talk No.1 và No.2, B3 tiếp tục thực hiện chương trình Art Talk số thứ 3 với chủ đề "Giá trị nghệ thuật trong các tác phẩm đồ họa hiện đại".

Continue Reading ART TALK NO.3: GIÁ TRỊ NGHỆ THUẬT TRONG CÁC TÁC PHẨM ĐỒ HỌA HIỆN ĐẠI

ART TALK No.2 – NGHỆ THUẬT ĐẮT VÌ ĐÂU? – Part 3: Giá trị nghệ thuật và giá cả thị trường

Nghệ thuật đắt vì mỗi tác phẩm được tạo nên không chỉ bởi tài năng, trí tuệ, tâm sức, sự tu dưỡng của người nghệ sĩ mà nó còn bởi…

Continue Reading ART TALK No.2 – NGHỆ THUẬT ĐẮT VÌ ĐÂU? – Part 3: Giá trị nghệ thuật và giá cả thị trường

ART TALK No.2 – NGHỆ THUẬT ĐẮT VÌ ĐÂU? – Part 2: “Câu chuyện “bếp núc” của người nghệ sĩ”

Nghệ thuật không thể là một sản phẩm tiêu dùng, cũng không bao giờ được làm ra trong vô thức. Chúng được tạo ra từ tài năng và sự thăng…

Continue Reading ART TALK No.2 – NGHỆ THUẬT ĐẮT VÌ ĐÂU? – Part 2: “Câu chuyện “bếp núc” của người nghệ sĩ”

Art talk No.1 – Part 3

Có quan điểm cho rằng, chất liệu sơn mài bản thân nó đã là một chất liệu tổng hợp. Theo bạn, sơn mài có phải là một chất liệu hội…

Continue Reading Art talk No.1 – Part 3

ART TALK – No.1 – Mỹ thuật đương đại Việt Nam qua góc nhìn của Triển lãm tranh sơn mài “Biểu hiện và Trừu tượng”

Thời gian vừa qua, Lunet Art đã tổ chức thành công nhiều Triển lãm mỹ thuật như: Triển lãm “Sơn Ta Vóc Việt”, Triển lãm “Chân dung nghệ sĩ –…

Continue Reading ART TALK – No.1 – Mỹ thuật đương đại Việt Nam qua góc nhìn của Triển lãm tranh sơn mài “Biểu hiện và Trừu tượng”